استخرهای منازل

 

در محیط هایی مانند استخر ها به دلیل حضور مداوم رطوبت پس از مدتی آب از دیوار ها و کف نفوذ کرده و اگر مانعی در سر راه آن نباشد نم پس می دهد که می تواند خسارات زیادی به بار آورد و وقت و هزینه زیادی را تلف کند.

با اعمال ملات سیمانی ضد آب قبل از پوشاندن سطوح توسط کاشی و سرامیک، می توان لایه ای محافظ در باربر آب و رطوبت ایجاد نمود که مانند سطوح هیدروفوب آب را عبور نمی دهد.

از آنجایی که این پوشش ها که اعمال بسیار راحتی دارند، و همچنین آلودگی های قیرگونی و ایزوگام را ندارند و به لحاظ مکانیکی نیز مقاوم اند، تقاضا جهت استفاده از این پوشش ها افزایش یافته است.