نمای ساختمان های شهری

 

برای آبگریز نمودن نماهای ساختمان ها و جلوگیری از فرسایش آنها بر اثر بارندگی و تماس با آب در مرور زمان و همچنین کاهش جذب گرد و خاک از محلول های نانوپاک بر روی نمای ساختمان ها استفاده می شود.

نمای بسیاری از ساختمان های شهری اعم از ساختمان های خصوصی و دولتی توسط محلول های آبگریز و ضد گردوخاک پوشیده شده است. این محلول ها برای نماهای بتنی، سنگ، سیمان، رنگ، شیشه و سایر اجزای نما قابل استفاده است که به ساختمان جلوه بخشیده و از کدر شدن آن در اثر گرد و غبار به مرور زمان جلوگیری می کند.