نمای ساختمان های خصوصی

 

 

نمای ساختمان های خصوصی

برای آبگریز نمودن نماهای ساختمان شهری و همچنین کاهش جذب گرد و خاک از محلول های نانوپاک استفاده شده است. نمای بسیاری از ساختمان های شهری اعم از ساختمان های خصوصی و دولتی توسط محلول های آبگریز و ضد گردوخاک پوشیده شده است. این محلول ها برای نماهای بتنی، سنگ، سیمان، رنگ، شیشه و سایر اجزای نما قابل استفاده است.