حرم ائمه ی اطهار علیهم السلام

یکی از توفیقات این مجموعه حضور در عرصه ی پوشش دهی بنا های مقدس از جمله حرم ها و رواق های ائمه ی اطهار علیهم السلام می باشد که  در دفعات متعدد و برای قسمت های مختلف این بنا های مقدس به منظور جلوگیری از بروز مشکلاتی همچون اکسید شدن و تیره شدن ضریح، آلودگی و خوردگی گنبد و رواق ها و نیز فرسایش سایر قسمت ها با موفقیت به انجام رسیده است.

ایوان نجف، ضریح امام حسین (ع)، قسمت هایی از حرم سامرا، و نیز گنبد و قسمت هایی از حرم عبد العظیم نمونه هایی از این دسته اند.