آبنما های شهری و عمومی

رشد جلبک و خزه در میان آبنما ها و حوضچه های شهری و عمومی یکی از مشکلات عمده در نگهداری و سالم سازی این گونه بنا ها می باشد. پوشش آنتی باکتریال شرکت شریف نانو پارس با خاصیت جلوگیری از رشد هر گونه باکتری، کپک، جلبک و خزه در سطوح مرطوب یکی از راه حل هاییست که این مجموعه برای رفع این مشکل ابداع کرده است. دو نمونه از پروژه های موفق در این زمینه عبارتند از آبنمای حوض دهکده المپیک و نیز حوض مسجد دانشگاه صنعتی شریف که با موفقیت به انجام رسیده اند.