4_ ملات سیمانی ترمیمی(SNP 440)

4 _ ملات سیمانی ترمیمی(SNP 440)  :


جهت بازسازی و ترمیم سطوح سیمانی و بتنی از ملات سیمانی ترمیمی آب گریز با چسبندگی بالا استفاده می شود. این ملات دارای چسبندگی بالا به سطوح سنگی و سیمانی بوده و برای پرنمودن ترک ها و شکستگی ها و یا درزهای ایجاد شده در بین سنگ، کاشی و یا سرامیک ها کف و یا دیوار مناسب می­باشد. همچین از این ملات می­توان برای ترمیم بتن و یا آجرهای نمای ساختمان استفاده نمود.

روش آماده سازی و اجرا :

نسبت پودر ملات سیمانی هیدورفوب 70% و محلول ملات 30% می باشد. محلول را آرام آرام به پودر اضافه می نماییم و ملات را به خوبی هم می زنیم تا کاملا مخلوط گردد. سپس می­توانید ملات سیمانی حاصل را به روش دستی و یا توسط اسپریِ کنیتکس پاش بر روی دیوار اعمال نمایید. ملات می بایستی در زمان کمتر از 40 دقیقه بر روی سطح و در دمای بالای 8 درجه سانتیگراد اعمال گردد. توجه نمایید که سطح قبلا تمیز گشته و عاری از گرد و غبار زیاد و یا آلودگی های روغنی باشد.
|