3 _ درزگیر و بندکشی کاشی سرامیک و آجر(SNP 430)

 3_ درزگیر و بندکشی کاشی سرامیک و آجر(SNP 430) :


توسط درزگیرِ سیمانی هیدورفوب، درز بندی و بندکشی و عایق سازی بندها و درزهای کاشی، سنگ و آجر انجام می­گردد.

ملات درزگیر توسط اختلاط پودر و محلول حاصل می شود و بایستی بلافاصله برای درزگیری در کمتر از مدت زمان 40 دقیقه استفاده گردد. درزگیر ضدآب نیاز به پودر اضافی نداشته و درزها و شیارها می بایست کاملا با ملات درزگیر پر گردد. ملات پس از خشک شدن کاملا هیدروفوب می شود و از نفوذ آب به درزها و شیارها جلوگیری خواهد نمود.

این درزگیر برای پر نمودن درزها و شیارهایی که به مرور زمان باز شده اند و یا شکستگی کاشی ها و سرامیک ها مناسب است و می توان هر گونه درز و شکستگی را با این ملات ترمیم نمود. بندکشی اطراف سرویس ها به جهت جلوگیری از نفوذ آب با ملات هیدروفوب مناسب بوده و از نفوذ آب از اطراف کف سرویس ها جلوگیری خواهد نمود.

روش آماده سازی و اجرا :

نسبت پودر ملات سیمانی هیدورفوب 70% و محلول ملات 30% می باشد. محلول را آرام آرام به پودر اضافه می نماییم و ملات را به خوبی هم می زنیم تا کاملا مخلوط گردد. سپس می­توانید ملات سیمانی حاصل را به روش دستی و یا توسط اسپریِ کنیتکس پاش بر روی دیوار اعمال نمایید. ملات می بایستی در زمان کمتر از 40 دقیقه بر روی سطح و در دمای بالای 8 درجه سانتیگراد اعمال گردد. توجه نمایید که سطح قبلا تمیز گشته و عاری از گرد و غبار زیاد و یا آلودگی های روغنی باشد.

 
|