محلول جرم گیر و رسوب زدا

 

شیرآلات،سطوح سرامیکی و سطوح سنگی پس از مدتی دچار رسوب شده که این امر موجب می شود علاوه بر پیدا کردن ظاهر نامناسب، دچار آسیب شده و عمر آنها کوتاه شود.

محلول رسوب زدا و جرم گیر موجب می شود تا از این سطوح رسوب زدایی شود و جرمی بر روی سطوح سرامیکی و سنگی و شیرآلات باقی نماند تا هم ظاهر مناسب خود را حفظ کنند و هم طول عمر آنها به طور قابل توجهی افزایش یابد.

 

موارد استفاده:

تمامی شیرآلات و سطوح سرامیکی و سنگی آشپزخانه، سرویس بهداشتی، حمام
|