سطوح بتنی و سنگی(نماهای ساختمانی و شهری)

پوشش ضد گرد و غبار(آنتی استاتیک) سطوح سنگی و بتنی

یکی از مهم­ترین عوامل آلودگی سطوح شهری و نماهای ساختمانی ذرات دوده و گرد و غبار می­باشند که علاوه بر زشت کردن و فرسوده کردن نماهای شهری و ساختمانی در دراز مدت، هر ساله هزینه های قابل توجهی را برای پاک شدن به خود اختصاص می دهند. پوشش ضد گرد و غبار نانو پاک با ایجاد خاصیت آنتی استاتیک روی سطوح از نشستن گرد و غبار و ذرات دوده بر روی سطوح جلوگیری می­ کند و سطوح مذکور را تمیز نگاه می دارد. 

 

موارد قابل استفاده:

نمای ساختمان های شهری

بدنه ی پل ها و تونل های شهری

 
|