سطوح شیشه ای(شیشه اتومبیل و ساختمان)

پوشش ضد گرد و غبار(آنتی استاتیک) برای سطوح شیشه ای

در هنگام افزایش گرد و غبار و ذرات معلق در هوا، سطوح شیشه ای ازجمله شیشه ی اتو مبیل ها و پنجره ی ساختمان ها و ... با جذب این ذرات آلودگی کثیف شده و علاوه بر نا مناسب کردن نمای شیشه، دید و عبور نور را نیز مختل می کنند.مهم­ترین عامل چسبیدن این دسته از آلودگی­ها بر روی سطح، وجود بارهای الکتریکی می­ باشد. نانو ذراتی که در این پوشش تعبیه شده اند باعث از بین رفتن بار استاتیک سطوح می­شود و با ایجاد خاصیت آنتی استاتیک روی سطوح از نشستن گرد و غبار بر روی سطوح جلوگیری می­کند.

 

موارد قابل استفاده:

نماهای شیشه ای

پنجره ی ساختمان ها

شیشه ی اتومبیل

ویترین فروشگاه ها
|