سطوح شیشه ای(شیشه اتومبیل و ساختمان)

پوشش نانو عایق حرارتی سطوح شیشه ای

در بسیاری از مواقع از جمله اتومبیل و ساختمان ها برای دسترسی داشتن به نور آفتاب مجبوریم از سطوح شیشه ای استفاده کنیم که این امر علاوه بر عبور دادن این نور بخش اعظمی از گرما را هم وارد محیط می کند که این امر گاهی اوقات و به خصوص در فصول گرم تر آزار دهنده است. با اعمال پوشش عایق حرارتی بر روی سطوح شیشه ای بدون جلوگیری از ورود نور می توانیم مانع از ورود بخش قابل توجهی از انرژی گرمایی به داخل بشویم. این مقدار چیزی در حدود 20 تا 25 درصد می باشد.

سطوح قابل اجرا:

- پنجره ساختمان ها

- شیشه اتومبیل ها

- ویترین فروشگاه ها
|