سطوح کامپوزیت و ایرانیت (شیروانی سوله ها )

پوشش نانو عایق حرارتی سطوح کامپوزیتی و ایرانیتی

صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از دغدغه های اصلی صنایع و مجتمع های بزرگ برای کاهش هزینه های جاری می باشد. عایق کاری سطوح مختلف یکی از راه­های جلوگیری از هدر رفت انرژی می­باشد. پوشش نانو عایق حرارتی با جذب قسمتی از گرمای تابش شده مانع از عبور تمام گرما می­ شود و مصرف انرژی را به مقدار قابل توجهی کاهش می­دهد، بطوریکه راندمان کاهش گرمای تابشی تا حدود 20 الی 25 درصد خواهد بود.

سطوح قابل اجرا:

- نماهای کامپوزیتی

- سقف شیروانی مجتمع های صنعتی و سالن های ورزشی

- سطوح ایرانیتی
|