سطوح شیشه ای(اتومبیل و ساختمان)

پوشش ضد سایش سطوح شیشه ای

در هنگام وزش باد ریز گرد ها در هوا در طی گذشت زمان باعث سایش و نیز ایجاد خط و خش بر روی بعضی سطوح از جمله شیشه ی اتومبیل ها در هنگام حرکت و نیز پنجره ی ساختمان ها می شود. برای مقاومت در برابر این سایش و حفاظت از این سطوح می توان از پوشش ضد سایش بهره جست که با قرار دادن نانو ذراتی مقاوم به سایش بر روی سطوح از ساییده شدن آن جلوگیری می کند.

موارد کاربرد:

- سطوح پنجره های ساختمانی

- سطوح شیشه ی اتومبیل ها
|