سطوح رنگی(بدنه ی اتومبیل)

پوشش ضد سایش سطوح رنگی

حرکت پرسرعت ریز گرد ها در هوا در هنگام وزش باد در طی گذشت زمان باعث سایش و از بین رفتن رنگ بر روی بعضی سطوح از جمله پل ها و بنا های رنگ شده شعری و یا بدنه ی اتومبیل می شود که در صورت بروز این اتفاق جبران آن کار بسیار سختی است. برای مقاومت در برابر این سایش و حفاظت از این سطوح می توان از پوشش ضد سایش بهره جست که با قرار دادن نانو ذراتی مقاوم به سایش بر روی سطوح از ساییده شدن آن جلوگیری می کند.

 

موارد کاربرد:

- بدنه ی اتومبیل ها

- سطوح پل ها و نماهای شهری رنگ شده که در معرض سایش ریزگرد ها هستند
|