سطوح سنگی (نمای کف ساختمان و راه پله)

پوشش ضد سایش سطوح سنگی

سنگ های ساختمانی استفاده شده در کف عموما در اثر سایش بالا در اثر راه رفتن روی آن ها جلای خود را از دست داده و سطحی خشن پیدا کرده و فرسوده می شوند. یکی از راه های جلوگیری از این فرسودگی و افزایش مقاومت به سایش این سنگ های گران بها استفاده از پوشش ضد سایش نانو پاک می باشد.

این پوشش ها با ایجاد یک لایه ی مقاوم نانو ساختار مانع از تخریب سطحی سنگ های کف می شوند و عمر این سنگ ها را افزایش می دهند.

موارد کاربرد:

- نما های ساختمانی

- کف لابی و راه پله ساختمان ها و مجتمع های مسکونی
|