سطوح کاشی و سرامیک (سرویس های بهداشتی و استخر ها)

پوشش آنتی باکتریال کاشی و سرامیک

یکی از معضلات موجود در امر نظافت و پاکیزگی رشد قارچ ها و جلبک ها بین درز کاشی ها و سرامیک هایی است که در تماس دائم با آب می باشند.

بطور مثال کاشی های دیواره ی سرویس های بهداشتی و حمام عموما پس از مدتی تیره رنگ شده و محل تجمع و رشد انواع مختلف قارچ و باکتری های خطرناک می شوند. که در صورت باقی ماندن می توانند سلامت انسان را به خطر بیندازند و نمای زشتی را پدید بیاورند.

برای جلوگیری از این پدیده می توان از پوشش های آنتی باکتریال استفاده نمود تا با انجام واکنش های شیمیایی با دیواره سلولی این میکروارگانیزم ها از رشد آن ها جلوگیری نموده و سطوح را پاک و پاکیزه نگاه دارند.

 

سطوح قابل اجرا:

- سرویس­های بهداشتی،

- چینی­ های بهداشتی،

- دیواره استخرهای تفریحی

 
|