سطوح چوبی (میز و صندلی چوبی پارک، دیواره سونا خشک)

پوشش آنتی باکتریال سطوح چوبی

چوب دارای مواد مغذی می باشد که بسیاری از میکروارگانیزم ها از جمله قارچ و باکتری ها می توانند روی آن رشد کرده و آن را تجزیه کنند.برای جلوگیری از رشد این عوامل و انتقال بیماری از طریق آن ها می توان از پوشش های آنتی باکتریال استفاده کرد. نانو ذرات موجود در این پوشش با انجام واکنش های شیمیایی با جداره­ ی باکتری­ ها، دیواره­ ی سلولی آن­ها را تخریب کرده و آن­ها را از بین می­ برند. در نتیجه با گذشت زمان سطح از رشد هر گونه باکتری، قارچ، جلبک و خزه محفوظ می­ ماند. 

 

سطوح قابل اجرا:

دیواره سونا

صندلی پارک­ها

چوب نمای ساختمان

محصولات چوبی مختلف

 
|