پوشش ضد آب پارچه (فرش،البسه )

پوشش ضد آب پارچه(آبگریز)

با اعمال این پوشش روی نسوج و الیاف پارچه نانو ذرات موجود در داخل محلول با ایجاد پیوند در بین بافت پارچه باقی می مانند و حلال موجود در محلول بخار می شود. در هنگام برخورد آب و مایعات آبی در اثر وجود این نانو ذرات روی الیاف پارچه یا فرش قطرات سر می خورند و روی سطح پارچه حرکت می کنند لذا سطوح پارچه ای از یکی ار مهم ترین آلودگی ها که همان مایعات می باشند در امان می مانند و تر نمی شوند.

 

سطوح قابل اجرا:

سطوح پارچه

البسه و دیگر منسوجات

مبلمان

صندلی­های اتومبیل

کیف

کاپشن

چتر

 
|