پوشش ضد آب چوب (نماهای چوبی، میز و صندلی)

پوشش ضد آب چوب (آبگریز کننده)

بسیاری از سازه های تزئینی و قطعات مختلف میز و صندلی از چوب درختان ساخته می شوند که در صورت عدم پوشش دهی چوب با مواد مخصوص به علت جذب رطوبت پس از مدتی سطح چوب ورم کرده و زیبایی و استحکام خود را از دست می دهد.

یکی از پوشش هایی که برای جلوگیری از نفوذ آب و مایعات به درون بافت چوب می توان استفاده کرد پوشش های نانو پاک آبگریز می باشند که با افزایش زاویه تر شوندگی سطح موجب حرکت آسان قطرات آب روی سطح شده و مانع جذب شدن آن توسط سطح می شوند.

 

موارد قابل اجرا:

میز و نیمکت های پارک ها

قطعات چوبی خانه های ویلایی

قطعات چوبی تزیینی

نماهای چوبی خام

 
|