پوشش ضد آب سطوح جذبی(بتن، آجر و سنگ)

پوشش ضد آب بتن، آجر و سنگ

با بارش باران های متوالی و نفوذ آب به درون بافت بتن، آجر و سنگ نما به مرور زمان سطوح یاد شده دچار فرسودگی و می شوند و نیز با نفوذ آلودگی های محلول در آب باران به درون بافت این سطوح، رنگ آن ها رو به تیرگی می رود در نتیجه پس از بارش باران های متوالی نهایتا سطوح مذکور هم فرسوده می شوند و هم نما و زیبایی خود را از دست می دهند.

با اعمال پوشش های ضد آب نانو پاک می توان از نفوذ آب به درون بافت این سطوح جلوگیری کرد و عمر و ماندگاری آن ها را افزایش داد ضمن اینکه سطوحی پاک تر و زیباتر خواهیم داشت.

 

سطوح قابل اجرا:

سطوح بتنی

سنگ نما

آجر نما

سیمان

 
|