کنیتکس و سیمان ضد آب و ضد آلودگی نمای ساختمان

 

 

 

 کنیتکس نمای ساختمان آب گریز(SNP 420) :


ملات کنیتکس حاوی پودرهای کربناتی به همراه رزین های آکرلیکی می باشد و به صورت کنیتکس توسط اسپری بادی و یا دستی بر روی سطح قابل اعمال می باشد.

این کنیتکس برای نمای ساختمان ها، دیوارهای جانبی ساختمان، دیوارهای داخلی و راه پله ها و سایر دیوارهای مورد نظر قابل اجرا می باشد.

ملات کنیتکس با ضخامت در محدوده­ی 2 تا 3 میلیمتر بر روی سطح پاشیده شده و دارای ذرات دانه متوسط و درشت برای ایجاد بافت دانه ای در نمای ساختمان می باشد. برای این ضخامت، به میزان 2 تا 3 کیلوگرم بر مترمربع به ملات کنیتکس نیاز می باشد. زمان خشک شدن اولیه در حدود 2 تا 3 ساعت بوده و بعد از 48 ساعت خشک شدن کامل حاصل می شود. سرعت اعمال کنیتکس با اسپریِ بادی بالا بوده و با زیرسازی مناسب و تمیز نمودن سطح زیرین به راحتی ملات کنیتکس بر روی سطح اعمال می گردد.

 

روش آماده سازی و اجرا :

نسبت پودر ملات سیمانی هیدورفوب 70% و محلول ملات 30% می باشد. محلول را آرام آرام به پودر اضافه می نماییم و ملات را به خوبی هم می زنیم تا کاملا مخلوط گردد. سپس می توانید ملات سیمانی حاصل را به روش دستی و یا توسط اسپریِ کنیتکس پاش بر روی دیوار اعمال نمایید. ملات می بایستی در زمان کمتر از 40 دقیقه بر روی سطح و در دمای بالای 8 درجه سانتیگراد اعمال گردد. توجه نمایید که سطح قبلا تمیز گشته و عاری از گرد و غبار زیاد و یا آلودگی های روغنی باشد.