نحوه اعمال پوشش ها روی سطوح

روش اجرای پوشش بر روی سطح:

الف- آماده سازي سطح:

      سطح ابتدا بايد به دقت از هر نوع آلودگی، چربی و روغن تميز شود. به اين منظور تميز کننده کارواش توصيه می­شود.. در کل. قبل از اعمال پوشش سطوح بايد تميز باشند و عاری از هر گونه روغن و آلودگی باشند.. عمليات پوشش دهی بايد فوراً بعد از تميزکاری انجام شود. بعد از اعمال پوشش به مدت 3 ساعت سطح نبايد بطور مکانيکی يا دستی پولیش یا تميز شود. همچنين در طول مدت اين زمان توصيه می شود که سطح با آب نيز تماس نداشته باشد.

 

ب- پوشش دهی:

محلول نانو پاک را کاملا هم زده يا تکان دهيد.. محلول آماده شده را می­توان بر روی سطح اسپری يا پوليش نمود. باين منظور توصيه می شود از اسپری فشاری استفاده نمائيد. در صورت دسترسی به ماشين پوليش می توان بعد از اسپری نمودن محلول سطح را با ماشين پوليش، پوليش نمود. اين عمل باعث بالا رفتن کيفيت سطح می شود اما ضروری نمی باشد.

 

ج)- صحت اثر پوشش با استفاده از تست قطره

اگر پوشش دهی بطور درست انجام شده باشد قطره آب روی سطح پخش نشده و بصورت يک مرواريد از روی سطح برای محلول هیدروفوب عبور می کند (بعد از حداقل 3 ساعت)..

 

د)- خشك شدن و پایداری پوشش:

بعد از گذشت 10 دقيقه آب پوشش خشک می شود. خشک شدن کامل بعد از 3 ساعت انجام می شود. همچنین حداکثر زمان واکنش­ها 1 روز می­باشد. دوام پوشش حداقل تا دوسال بر حسب آلودگی­های محیطی می­باشد.