نحوه عملکرد پوشش های نانو پاک

نحوه عملکرد پوشش های نانو پاک

محلول پوشش­ نانو پاک حاوی ذرات نانومتری برای ایجاد سطوح آب گریز و کاهش آلودگی سطح می­باشد. این محصولات بصورت محلول حاوی ذرات نانو متری و ترکیبات دیگر ارائه می­گردد که پس از حذف حلال ذرات نانومتری بر روی سطح و بین مولکول­های سطحی بطور یکنواخت توزیع میگردند. سطح حاصل به شدت آب­گریز بوده و از تر شدن و یا نفوذ آب در سطح ممانعت می­گردد. بنابر این سطح تمیز باقی مانده و آلودگی ها همراه با آب حذف و همچنین بدلیل عدم نفوذ آب از میزان تخریب و خوردگی محصول حاوی پوشش به میزان قابل ملاحظه ای کاسته می شود. پوشش تمیز حاصل برروی بسیاری از محصولات صنعتی قابل اعمال می باشد از جمله ، رنگ اتومبیل ، سرویس­های بهداشتی خانگی ، سرامیک کف ، نمای ساختمان ، سطوح بتنی ، سنگ و آجر نما ، پارچه و البسه ، مبل و پرده ، سطوح فلزی مانند لوستر ها  و سطوح تزیینی و بسیاری از لوازم خانگی و محصولات دیگر.