رنگ ضد حریق

ویژگی ها:کاهش انتقال حرارت به سطح،جداسازی شعله از سطح سازه، دوام بالا در مقابل آتش،افزایش حجم رنگ و ایجاد لایه عایق حرارتی ،عدم تخریب ساختمان در اثر حریق تا مدت حداقل 1 ساعت

سطوح قابل اجرا:سطوح فولادی و بتونی ساختمان های مسکونی و صنعتی

توضیح:به دلیل افزایش سطح امنیت  در مقابل آتش سوزی در بسیاری از ساختمان های شهری میتوان از پوشش های رنگ  ضد حریق استفاده نمود.این نوع رنگها بر اساس افزایش حجم در حین آتش سوزی عمل نموده که مقاومت فیلم حاصل در مقابل شعله آتش تا بیش از یک ساعت می تواند به وجود آید.در نتیجه این پوشش ،اجزا و استراکچر ساختمان در آتش سوزی تخریب نخواهد شد