رنگ ضد جلبک،خزه و آنتی باکتریال

ویژگی ها:استفاده از ذرات اکسیدی آنتی باکتریال ،تراکم بالای نانو ذرات اکسیدی در سطح،قدرت و سرعت بالای تاثیر نانو ذرات ،حذف جلبک و خزه از استخر ها و حوضچه های آبی ، حذف قارچ و باکتری از سرویس های بهداشتی و حمام

سطوح قابل اجرا: این نوع رنگ در دو فام آبی رنگ و شفاف قابل ارائه است

استخرهای سیمانی یا کاشی کاری شده ، سونا و جکوزی ، سرویس های حمام و دستشویی ،سرویس های عمومی،پارک ها ، زیرزمین ها و چاله های آسانسور مرطوب ،حوضچه ها و کانال های آب سیمانی

توضیحات: این نوع رنگها برای حذف بوی نامطلوب باکتری در فضاهای مرطوب مانند سرویس های بهداشتی و حمام و همچنین از بین بردن قارچ و باکتری در این مکان ها،جلوگیری از رشد خزه و جلبک در استخرها و حوضچه های سیمانی و کاشی کاری شده و یا جلوگیری از رشد جلبک و خزه در کانال های آب و مخازن ذخیره ای آب قابل استفاده می باشد. حضور نانو ذرات در این نوع رنگها سبب میگردد که جوانه جلبک ،خزه ،قارچ و کپک از بین رفته و یا از تکثیر انها ممانعت به عمل می اورد.