بانک دانش
کاربرد های مختلف پوشش های نانو پاک
نحوه عملکرد پوشش های نانو پاک
نحوه اعمال پوشش ها روی سطوح
مقالات
تاییدیه نانو مقیاس از ستاد نانو ریاست جمهوری
آنالیز شیمیایی محصولات از دانشگاه شریف
گواهی فنی پوشش بتن از دانشگاه شریف
دستاورد ها
تولید ملات های آب بند بر پایه نانو فناوری
پوششی نوین برای مقابله با ریزگرد ها
پوشش های عایق حرارت با بازده شگفت انگیز
کنیتکس و سیمان ضد آب و ضد آلودگی نمای ساختمان